Współżycie międzyludzkie w powiecie Heidekreis

Napis ... przyjedź i zostańNa terenie powiatu Heidekreis mieszkają cudzoziemcy przybyli tutaj z różnych krajów i z różnych powodów.
Do ich integracji w społeczeństwie, życiu zawodowym i kulturalnym niezbędne są zarówno solidne warunki ramowe, jak i otwartość na istniejące oferty oraz wola integrowania się.

Jednym z pierwszych i najważniejszych kroków ku integracji jest nauka języka niemieckiego, ponieważ tylko osoby mówiące po niemiecku potrafią tutaj poradzić sobie w codziennym życiu, ukończyć szkołę oraz być aktywnym uczestnikiem rynku pracy.
Dostateczna znajomość języka niemieckiego jest też podstawowym warunkiem uzyskania czasowej lub stałej karty pobytu.


Ukraine Karte als FlaggeUkraina: Wazne Informacje  dotyczace przyjazdu i pobytu w Niemczech.

Obywatele Ukrainy moga sie regularnie zatrzymac w Unii, czyli röwniez w Niemczech, bez wizy na okres 90 dni.
Ta zasada funkcjonuje przez 180 dni jesli posiada sie biometryczny Paszport. (Ze zdjeciem biometrycznym.)
Dalszych informacji udziela Ukraincom Urzad dla Obcokrajowcöw w powiecie Heidekreis i Urzad Migracyjny w tym samym powiecie.

Pomoc spoleczna  dla uchodzcöw na miejscu

Jesli chce sie panstwo  spolecznie angazowac i pomagac  uchodzcom z ukrainy, to prosze skontaktowac sie z nami. Tutaj mozna otrzymac odpowiedz, naduszajac hier.Koronawirus

 

Koronawirus: Tutaj możesz wyświetlić informacje.

 

 

 


 

 


Strategia integracyjna powiatu Heidekreis

Różnorodność społeczeństwa znajduje się w centrum uwagi polityki samorządowej.
W związku z sytuacją demograficzną ten trend będzie się jeszcze umacniał.
Strategia integracyjna powiatu Heidekreis obejmuje planowy proces,
w który włączana jest zarówno polityka i administracja, jak i obywatele.

 


 


Przybądź dobrze w Niemczech.


„Jak sobie radzić. Poradnik uchodźcy” – informacje w sieci i kodzie QR do odczytania za pomocą aplikacji do kodów QR


Aplikacja „Ankommen” (tu: podołać, stawić czoło) prezentuje informacje na temat Niemiec. Mówią one o tym, jakie zasady tutaj obowiązują i na co należy zwracać uwagę. Można w nich znaleźć ważne treści dotyczące procedur azylowych, wykształcenia i pracy. W aplikacji dostępny jest wybór pięciu języków. Jest ona pozbawiona reklam, bezpłatna i można z niej korzystać offline. Państwa bezpłatny poradnik w pierwszych tygodniach pobytu w Niemczech.
Oprócz aplikacji informacje te są dostępne również w Internecie na stronie www.ankommenapp.de.

 

Informacje dotyczące cudzoziemców i postępowania azylowego

Osoby kontaktowe i konsultanci

Prosimy o unikanie spontanicznych wizyt i telefoniczne ustalanie indywidualnych terminów spotkań, dzwoniąc pod numer 05162 970-333.

Informacje ogólne

Do „Ogólnych spraw dotyczących cudzoziemców i spraw azylowych” należy np. udzielanie i przedłużanie pozwoleń na pobyt, wyjaśnianie kwestii związanych z zatrudnieniem, migracją, integracją i sprowadzeniem rodziny.

Chancen-Aufenthaltsrecht

Durch das Chancen-Aufenthaltsrecht besteht die Möglichkeit für Geduldete, die sich schon lange in Deutschland aufhalten, einen langfristigen Aufenthaltstitel zu erlangen.

Zaproszenia dla cudzoziemców wymagane do udzielenia wizy turystycznej

Poprzez zaproszenie dla cudzoziemca osoba goszcząca odpowiada za wszelkie koszty sektora publicznego powstałe w związku z odwiedzającym.

Informacje na temat integracji

Centrum Koordynacyjne do spraw Migracji i Uczestnictwa w Życiu Społecznym (Koordinierungsstelle für Migration und Teilhabe) – Państwa kontakt

Celem działalności tej instytucji jest zabezpieczanie na miejscu struktur kooperacyjnych i sieci powiązań z różnymi jednostkami prowadzącymi działania na rzecz integracji oraz zapewnianie uczestnictwa wszystkich ludzi niezależnie od ich kraju pochodzenia w życiu społecznym.

Lokalne grupy robocze i oferty

Na następnej stronie znajdą Państwo różne oferty w zakresie wymiany międzykulturowej, informacje o miejscach spotkań dla ludzi mających doświadczenia związane z migracją i nieposiadających takich doświadczeń oraz o kursach języka niemieckiego.

Poradnie migracyjne (Migrationsberatungsstellen) w powiecie Heidekreis

Poradnie te służą pomocą imigrantom mieszkającym na terenie powiatu Heidekreis w sprawach dotyczących azylu, prawa ubezpieczeń społecznych i praw cudzoziemców.

Uznawanie zagranicznych kwalifikacji zawodowych / stopni naukowych

Uzyskali Państwo kwalifikacje zawodowe za granicą i chcieliby Państwo wykorzystać je na niemieckim rynku pracy? Punkt doradczy do spraw uznawania kwalifikacji zawodowych (Anerkennungs- und Qualifikationsberatung) chętnie udzieli Państwu pomocy.

Witamy w powiecie Heidekreis - edukacja i praca

Młodzieżowa Agencja Kariery oraz biuro WelcomeCenter odpowiedzą chętnie na wszelkie pytania dotyczące pracy, kariery zawodowej oraz rynku pracy. Projekt TAF - Udział uchodźców w rynku pracy - postrzega siebie jako mediatora, przewodnik i łącznik.

Tłumacze pomagają w tłumaczeniach

Tłumacze oferują usługi tłumaczeniowe i udzielają imigrantom pomocy na przykład podczas wizyt w urzędach lub u lekarza.

Informacje ogólne

Na kolejnej stronie znajdą Państwo ogólne informacje na temat integracji. Można do nich dotrzeć przez podane linki.

Język i edukacja dla nowo przybyłych imigrantów

Koordynacja edukacyjna – Państwa kontakt

Koordynacja edukacyjna – Państwa kontaktDobra edukacja stanowi „klucz” do integracji – znajomość języka jest podstawowym warunkiem podjęcia kształcenia i uczestniczenia w życiu społecznym.

Koordynacja wsparcia językowego

Wspieramy Cię w poszukiwaniu odpowiedniego kursu językowego.

Nauka języka niemieckiego na kursach językowych lub integracyjnych

Znajomość języka niemieckiego jest ważna na przykład podczas poszukiwania pracy, kiedy chcą Państwo pomóc swoim dzieciom w szkole lub gdy trzeba wypełniać wszelkiego rodzaju wnioski, jest też niezbędna do uzyskania zezwolenia na pobyt.

Przegląd oferty edukacyjnej

Dobre wykształcenie stanowi najlepsze przygotowanie i daje szanse na dalszą drogę życia.

Nadawania obywatelstwa

Państwa kontakt

Osoby do kontaktów w sprawach związanych z procedurą nadawania obywatelstwa podane są tutaj.

Naturalizacja / obywatelstwo

Czy mieszkają Państwo na stałe w Niemczech, ale nie mają Państwo niemieckiego obywatelstwa? Przy spełnieniu określonych warunków mogą Państwo przyjąć obywatelstwo.

Poświadczenie obywatelstwa (Staatsangehörigkeitsausweis): Wystawienie

Poświadczenie obywatelstwa jest dokumentem niezbędnym do wykonywania określonych czynności prawnych lub zawierania stosunków prawnych.